Auteursrechtprivacy

Auteursrechtprivacy

De privacyverklaring is de belofte van de website van E-commerce News om de privacy van gebruikers te beschermen. Gezien de kenmerken van internet zal de Nederlandse e-commerce Nieuws website onvermijdelijk een directe of indirecte interactieve relatie met u hebben. Daarom lichten we hierbij het beleid van de Nederlandse e-commerce Nieuws website toe met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van gebruikers ' persoonlijke informatie. Lees aandachtig:


1. Niet-gepersonaliseerde informatie


We verzamelen niet-gepersonaliseerde informatie via uw IP-adres, zoals de aard van uw browser, het type besturingssysteem en de domeinnaam van de ISP die u toegangsservices biedt, om de pagina die op uw computerscherm wordt weergegeven, te optimaliseren. Door bovenstaande informatie te verzamelen, voeren we ook verkeersstatistieken uit om het beheer en de dienstverlening van de website te verbeteren.


2. Persoonlijke informatie


Wanneer u zich registreert op de Nederlandse e-commerce nieuwswebsite, deelneemt aan verschillende activiteiten zoals online of openbare forums, zal deze website u met uw toestemming en bevestiging vragen om enkele persoonlijke informatie te verstrekken via registratieformulieren en andere formulieren. Zonder uw toestemming en bevestiging zal de website van Dutch E-commerce News de informatie die u verstrekt niet gebruiken om deel te nemen aan specifieke activiteiten op deze website voor andere doeleinden, maar wanneer overheidsinstanties deze website verplichten om persoonlijke informatie vrij te geven in overeenstemming met wettelijke procedures, zal de De website Dutch E-commerce News zal persoonlijke informatie verstrekken in overeenstemming met de vereisten van wetshandhavingsinstanties of voor openbare veiligheidsdoeleinden.


3. Openbaar forum


De forums, het aankondigingssysteem en andere diensten die worden geleverd door de website van Dutch E-commerce News In deze gebieden wordt alle informatie die u publiceert openbare informatie. Daarom herinneren we u eraan en vragen we u zorgvuldig te overwegen of het nodig is om uw persoonlijke informatie op deze gebieden vrij te geven.


4. Cookies


Cookies verwijst naar een technologie. Wanneer een gebruiker deze website bezoekt met een cookie-apparaat, zal de server van de website van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk automatisch cookies naar uw browser sturen en deze op de harde schijf van uw computer opslaan. Deze cookie is Verantwoordelijk voor het opnemen de verschillende activiteiten en persoonlijke informatie die u in de toekomst op deze website zult bezoeken. Met behulp van Cookies-technologie kan deze website u meer doordachte en gepersonaliseerde diensten bieden.


5. Disclaimer:


5.1 Alle informatie van xxx555xxx is bedoeld voor onderzoek, uitwisseling en discussie. Het verzamelen en opvragen van zijn bronnen betekent niet dat deze site het eens is met zijn standpunt over werkwijzen en standpunten! Tegelijkertijd kan de informatie die op deze site wordt verzameld, lokale toepasbaarheid en actualiteit hebben in verschillende landen en regio's, dus deze site garandeert geen absolute nauwkeurigheid en is van toepassing op de huidige regio en het huidige stadium van de kijker. Als u geïnteresseerd bent in directe verkoopondernemers die de middelen van deze site gebruiken om beslissingen te nemen of ze gebruiken om hun bedrijf te ontwikkelen of zelfs anderen te misleiden, dan draagt deze site geen enkele juridische en morele medeaansprakelijkheid, onthoud!


5.2 Lekkage, verlies, diefstal of sabotage van persoonlijke informatie veroorzaakt door overmacht die de normale werking van het netwerk beïnvloedt als gevolg van hacking, het binnendringen van computervirussen of aanvallen, tijdelijke sluiting vanwege overheidstoezicht, enz., Deze site is niet verantwoordelijk voor enige Hoofdelijke aansprakelijkheid.


5.3 Deze site draagt geen enkele hoofdelijke aansprakelijkheid voor het lekken van persoonlijke gegevens veroorzaakt door andere sites die aan deze site zijn gekoppeld en eventuele juridische geschillen en gevolgen die daardoor worden veroorzaakt.


5.4 Gebruikers van deze website die de bepalingen van deze verklaring overtreden en de wetten van de Volksrepubliek China schenden, zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen en deze site draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Om te voldoen aan de relevante nationale wet- en regelgeving, hebben we het recht om de artikelen die op de xxx555xxx-website zijn gepubliceerd te verwijderen zonder toestemming van de auteur.


5.5 Als deze website de dienst moet opschorten vanwege systeemonderhoud of upgrade, zal dit vooraf worden aangekondigd. Als de service wordt opgeschort vanwege lijn- en hardwarestoringen buiten de controle van dit forum of andere overmacht, is deze site niet verantwoordelijk voor enig ongemak en verlies veroorzaakt tijdens de opschorting van de service.


5.6 Een ieder die op enigerlei wijze inlogt op de website van xxx555xxx of direct of indirect gebruik maakt van de informatie op deze website wordt geacht de regels van deze website vrijwillig te hebben aanvaard. Voor problemen die niet in deze verklaring worden behandeld, verwijzen wij u naar de relevante nationale wet- en regelgeving. Wanneer de xxx555xxx-verklaring in strijd is met de nationale wet- en regelgeving, prevaleren de nationale wet- en regelgeving.


5.7 Voor zaken die hier niet onder vallen, verwijzen wij u naar deze website en de laatste aankondigingen op deze website en relevante wetten.